Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2017 > dr Małgorzata Głowacka-Grajper

dr Małgorzata Głowacka-Grajper

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Głowackiej-Grajper pdf
2. Autoreferat w języku polskim dr Małgorzaty Głowackiej-Grajper pdf1
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Głowackiej-Grajper pdf2
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Głowackiej-Grajper pdf3
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia dr Małgorzacie Głowackiej-Grajper pdf4