Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2017 > dr Adam Leszczyński

dr Adam Leszczyński

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dra Adama Leszczyńskiego PDF1
2. Autoreferat w języku polskim dra Adama Leszczyńskiego PDF2
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Adama Leszczyńskiego PDF3
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dra Adama Leszczyńskiego PDF4
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie odmowy nadania stopnia dra hab. Adamowi Leszczyńskiemu PDF5
6. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia dra hab. Adamowi Leszczyńskiemu PDF6