Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2017 > dr Adrian Kuźniar

dr Adrian Kuźniar

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dra Adriana Kuźniara PDF1
2. Autoreferat w języku polskim dra Adriana Kuźniara PDF2
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Adriana Kuźniara PDF3
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dra Adriana Kuźniara PDF4
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia dra hab. Adrianowi Kuźniarowi PDF5