Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2017 > dr Aleksandra Grzymała-Kazłowska

dr Aleksandra Grzymała-Kazłowska

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej pdf1
2. Autoreferat w języku polskim dr Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej pdf2
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej pdf3
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej pdf4
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Aleksandrze Grzymale-Kazłowskiej pdf5