Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2017 > dr Joanna Konieczna-Sałamatin

dr Joanna Konieczna-Sałamatin

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Joanny Koniecznej-Sałamatin pdf1
2. Autoreferat w języku polskim dr Joanny Koniecznej-Sałamatin pdf2
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Joanny Koniecznej-Sałamatin pdf3
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Joanny Koniecznej-Sałamatin pdf4
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Joannie Koniecznej-Sałamatin pdf5