Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2017 > dr Katarzyna Kornacka-Sareło

dr Katarzyna Kornacka-Sareło

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Kornackiej-Sareło PDF1
2. Autoreferat w języku polskim dr Katarzyny Kornackiej-Sareło PDF2
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Kornackiej-Sareło PDF3
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Kornackiej-Sareło PDF4
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia dra hab. Katarzynie Kornackiej-Sareło PDF5