Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2017 > dr Rafał Wonicki

dr Rafał Wonicki

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr. Rafała Wonickiego PDF1
2. Autoreferat w języku polskim dr. Rafała Wonickiego PDF2
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Rafała Wonickiego PDF3
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr. Rafała Wonickiego PDF4
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Rafałowi Wonickiemu PDF5