Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2017 > dr Renata Włoch

dr Renata Włoch

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Renaty Włoch PDF
2. Autoreferat w języku polskim dr Renaty Włoch PDF
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Renaty Włoch PDF
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Renaty Włoch PDF
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia dra hab. Renacie Włoch PDF