Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2017 > dr Sławomir Mandes

dr Sławomir Mandes

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dra Sławomira Mandesa PDF
2. Autoreferat w języku polskim dra Sławomira Mandesa PDF
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Sławomira Mandesa PDF
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dra Sławomira Mandesa PDF
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia dra hab. Sławomirowi Mandesowi PDF