Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2017 > dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski

dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr. Mikołaja Rakusy-Suszczewskiego 1
2. Autoreferat w języku polskim dr. Mikołaja Rakusy-Suszczewskiego 2
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Mikołaja Rakusy-Suszczewskiego 3
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr. Mikołaja Rakusy-Suszczewskiego 4
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Mikołajowi Rakusie-Suszczewskiemu 5