Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2018 > dr Przemysław Sadura

dr Przemysław Sadura

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr. Przemysława Sadury PDF1
2. Autoreferat w języku polskim dr. Przemysława Sadury PDF2
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Przemysława Sadury PDF3
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr. Przemysława Sadury PDF4
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Przemysławowi Sadurze PDF5