Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2018 > dr Anna Kiersztyn

dr Anna Kiersztyn

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Anny Kiersztyn PDF1
2. Autoreferat w języku polskim dr Anny Kiersztyn PDF2
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Anny Kiersztyn PDF3
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Anny Kiersztyn PDF4
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia dra hab. Annie Kiersztyn PDF5