Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2018 > dr Anna Sosnowska-Jordanovska

dr Anna Sosnowska-Jordanovska

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Anny Sosnowskiej-Jordanovskiej PDF1
2. Autoreferat w języku polskim dr Anny Sosnowskiej-Jordanovskiej PDF2
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Anny Sosnowskiej-Jordanovskiej PDF3
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Anny Sosnowskiej-Jordanovskiej PDF4
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia dra hab. Annie Sosnowskiej-Jordanovskiej PDF5