Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2018 > dr Barbara Marek-Zborowska

dr Barbara Marek-Zborowska

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Barbary Marek-Zborowskiej PDF1
2. Autoreferat w języku polskim dr Barbary Marek-Zborowskiej PDF2
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Barbary Marek-Zborowskiej PDF3
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Barbary Marek-Zborowskiej PDF4
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Barbarze Marek-Zborowskiej PDF5