Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2018 > dr Konstanty Strzyczkowski

dr Konstanty Strzyczkowski

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dra Konstantego Strzyczkowskiego PDF1
2. Autoreferat w języku polskim dra Konstantego Strzyczkowskiego PDF2
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Konstantego Strzyczkowskiego PDF3
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dra Konstantego Strzyczkowskiego PDF4
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego drowi Konstantemu Strzyczkowskiemu PDF5