Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2018 > dr Małgorzata Szyszkowska

dr Małgorzata Szyszkowska

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Szyszkowskiej PDF1
2. Autoreferat w języku polskim dr Małgorzaty Szyszkowskiej PDF2
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Szyszkowskiej PDF3
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Szyszkowskiej PDF4
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Szyszkowskiej PDF5