Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2018 > dr Michał Łuczewski

dr Michał Łuczewski

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dra Michała Łuczewskiego PDF1
2. Autoreferat w języku polskim dra Michała Łuczewskiego PDF2
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Michała Łuczewskiego PDF3
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dra Michała Łuczewskiego PDF4
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dra Michała Łuczewskiego PDF5