Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2018 > dr Monika Murawska

dr Monika Murawska

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Moniki Murawskiej PDF1
2. Autoreferat w języku polskim dr Moniki Murawskiej PDF2
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Moniki Murawskiej PDF3
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Moniki Murawskiej PDF4
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Monice Murawskiej PDF5