Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2018 > dr Renata Wieczorek

dr Renata Wieczorek

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Renaty Wieczorek PDF1
2. Autoreferat w języku polskim dr Renaty Wieczorek PDF2
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Renaty Wieczorek PDF3
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego PDF4
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Renacie Wieczorek PDF5