Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2018 > dr Urszula Zbrzeźniak

dr Urszula Zbrzeźniak

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Urszuli Zbrzeźniak PDF1
2. Autoreferat w języku polskim dr Urszuli Zbrzeźniak PDF2
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Urszuli Zbrzeźniak PDF3
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Urszuli Zbrzeźniak PDF4
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Urszuli Zbrzeźniak PDF5