Strona Główna > STRUKTURA WYDZIAŁU > Prodziekan ds. studenckich WFiS UW

Prodziekan ds. studenckich WFiS UW

prof. UW dr hab. Sławomir Łodziński

Dyżury:

poniedziałki: 11:30 – 12:30

środy: 14:30 – 15:30

_______________________

Biuro Dziekana

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa 64 (pokój 170, III piętro)

e-mail: s.lodzinski@uw.edu.pl, prodziekan.wfis@uw.edu.pl

tel. (22) 55-23-725

fax. (22) 55-23-724