Strona Główna > JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA I AKREDYTACJA NA WFiS > Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZJJK)
na Wydziale Filozofii i Socjologii UW w kadencji 2016-2020

1. przewodniczący – dr hab. Michał Kowalski (IS UW; kowalmi@is.uw.edu.pl);
2. przedstawiciel nauczycieli akademickich jednostki: dr hab. Tomasz Puczyłowski (IF UW; gavagai@poczta.onet.pl);
3. przedstawiciele doktorantów: mgr Krystian Bogucki (IF UW) i mgr Krzysztof Gubański (IS UW);
4. przedstawiciele studentów: Tomasz Chabło (IF UW) i Kamil Lebnicki (IS UW).